Hiển thị một kết quả duy nhất

1.055.000.000 
1.055.000.000 
1.165.000.000 
1.185.000.000 
1.250.000.000 
1.250.000.000 
1.350.000.000