Hiển thị một kết quả duy nhất

760.000.000 
860.000.000 
955.000.000