Hiển thị một kết quả duy nhất

1.105.000.000 
1.220.000.000 
1.405.000.000 
1.495.000.000